Filiálna terapia

VZDELÁVANIE VO FILIÁLNEJ TERAPII

Toto vzdelávanie je určené len pre absolventov ročného vzdelávania v terapii hrou.

Cieľom vzdelávania je rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti pri práci s rodinami a  naučiť sa aktívne zapojiť rodiča do terapeutickéh procesu formou Filiálnej terapie.

Vzdelávanie je rozdelené do dvoch víkendových stretnutí po 16 hodín. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z filiálnej terapie, priama práca so skupinou rodičov, supervízia individuálne aj skupinová, samoštúdium.

Podmienky úspešného absolvovania:

  • 100% aktívna účasť na oboch víkendových stretnutiach
  • terapeutická práca so skupinou rodičov medzi dvoma víkendovými stretnutiami
  • 2 hodiny individuálnej (príp.4 hodiny skupinovej) supervízie - otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
  • prezentovanie svojej práce so skupinou
  • štúdium odporúčanej literatúry

Termíny vzdelávania vo filiálnej terapii:

  •  prvý víkend: 11. a 12. január 2019
  •  druhý víkend: 10. a 11. máj 2019

Poplatky:

Poplatok za celé vzdelávanie je 200€. Poplatok sa platí naraz, zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a občerstvenie. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci sami, resp. vysielajúca organizácia. Prihláška je platná až po zaplatení poplatku.

Prihlasovací formulár nájdete tu.