INŠTITÚT TERAPIE HROU

                      Vás pozýva na dvojdňový workshop

                    THERAPLAY


                     s EVANGELINE MUNNS


                                      18. a 19. júna 2019


       Centrum SALVATOR, Jakubovo námestie 5 BRATISLAVA

THERAPLAY je model terapie hrou zameraný na vzťahovú väzbu. Usiluje sa o zlepšenie pozitívnej
väzby medzi rodičmi a ich deťmi. Podporuje empatiu medzi rodičom a dieťaťom, ich vzájomné naladenie
sa na seba, čím pomáha dieťaťu k lepšej regulácii správania. Pri Theraplay sa vytvára atmosféra,
ktorá zdôrazňuje pozitívne stránky rodiča aj dieťaťa a do ich života prináša radosť, zábavu a smiech.

Základné princípy Theraplay - štruktúra, zapojenie, starostlivosť a výzva napomáhajú tomu, aby bola
efektívna v krátkom čase. Možno ju využiť pri širokom spektre ťažkostí detí v rôznom veku. Theraplay
priniesla významné pozitívne zmeny nielen v dysfunkčných, pestúnskych a adoptívnych rodinách.

     Dr. Evangeline Munns, CPsych., RPT/S, TT/ST, CAPT/S.

     Certifikovaná trénerka a supervízorka v Theraplay inštitúte v Chicagu, Asociácii pre
     terapiu hrou v USA a v Kanadskej asociácii pre terapiu hrou. Viedla množstvo
     medzinárodných workshopov, je autorkou kníh a viacerých odborných článkov,
     získala niekoľko významných ocenení za svoju prácu.

 

OBSAH WORKSHOPU – prednáška, video ukážky a zážitkové aktivity

Deň 1.

Základná teória vyplývajúca z neurobiologického výskumu. Aktivity spojené s každým zo
štyroch základných princípov Theraplay - štruktúra, zapojenie, starostlivosť a výzva.

Deň 2.

Zameranie na skupinový formát Theraplay. Aktivity pre rovesnícke skupiny, skupiny rodičov s deťmi,
pre viaceré rodiny. Využitie Theraplay v pestúnskych a adoptívnych rodinách.

Oblečte sa pohodlne a buďte pripravení sa hrať☺!

ČASOVÁ ORGANIZÁCIA

Registrácia bude prebiehať v utorok 18. júna v čase od 8.15 do 9.00.

Predbežný program v utorok 18. júna od 9.00 do 18.00, v stredu 19. júna od 9.00 do 17.00.
Presnejší časový harmonogram obdržia účastníci workshopu po prihlásení.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

149€ (pre absolventky Vzdelávania v terapii hrou 119€)

PRIHLÁSIŤ sa môžete TU

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizačný tím PTI,
Zuzka, Vierka, Marta a Silvia