Mgr. Viera Hojnošová

team 3


  • Individuálna a skupinová terapia hrou
  • Arteterapia
  • Filiálna terapia
  • Rodičovské konzultácie a poradenstvo
  • Supervízia a vzdelávanie
VIERA HOJNOŠOVÁ
- Psychoterapeutka, arteterapeutka, špeciálna pedagogička. Po štúdiu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave – odbor špeciálna pedagogika a sociálna práca, absolvovala dlhodobý výcvik v PCA – Person Centered Approach podľa C. S. Rogersa, akreditovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, tiež dvojročný výcvik v arteterapii akreditovaný Českou arteterapeutickou spoločnosťou.

Venuje sa špeciálno – pedagogickej praxi, terapii hrou a filiálnej terapii pre rodičov, vzdelávaniu v nedirektívnej terapii hrou v rámci Inštitútu terapie hrou.

Má dlhoročné skúsenosti s deťmi predškolského a školského veku s rôznymi potrebamia špecifikami. Vedie špeciálny tím v CZŠ Narnia, venuje sa tiež tutoringu študentov a koučingu učiteľov na Bilingválnom Gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.