Mgr. Zuzana Dubeková

team 1Predsedníčka správnej rady o.z.

  • Konzultácie cez Skype
  • Individuálna a skupinová terapia hrou
  • Filiálna terapia: kruz pre rodičov
  • Rodičovské konzultácie a poradenstvo
  • Supervízia a vzdelávanie

ZUZANA DUBEKOVÁ (TATÁROVÁ) – Psychoterapuetka, priekopníčka terapie hrou a filiálnej terapie na Slovensku, zakladateľka PTI – Inštitútu terapie hrou. Študovala sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na PdF UK v Bratislave, získala Fulbightovo štipendium na štúdium v USA, študovala na dieťa zameranú terapiu hrou a filiálnu terapiu pod vedením Dr. Garryho Landretha na University of North Texas. V PCA Inštitúte Ister absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zameranej na človeka.

Venuje sa deťom, adolescentom a ich rodičom. Ponúka konzultácie v oblasti výchovy, kurzy rodičovských zručností a terapiu hrou. Prednáša, poskytuje supervíziu, kurzy a vzdelávanie pre odborníkov. Je spoluzakladateľkou súkromnej anglickej škôlky v Pezinku, v ktorej dodnes pracuje a popri tom učí angličtinu deti v mladšom školskom veku.

Poradenstvo poskytuje aj v anglickom jazyku.