VZDELÁVANIE V TERAPII HROU V ČECHÁCH,
druhý beh, marec 2019 – máj 2020

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY VZDELÁVANIA

Cieľom vzdelávacieho programu je osvojiť si zručnosti práce s deťmi predškolského a
mladšieho školského veku formou terapie hrou, ktorá využíva pre deti prirodzené médium
hry a hračiek v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu.

Intenzívny 112 hodinový vzdelávací program je tematicky rozdelený do siedmich
víkendových stretnutí po 16 hodín. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová
práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi,
kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Vzdelávanie je určené pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych
pedagógov, logopédov, vychovávateľov, učiteľov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi.

Program je zameraný na:

 • získanie teoretických základov nedirektívnej, na dieťa zameranej terapie hrou
 • získanie terapeutických zručností pri práci s detským klientom
 • supervíziu vlastnej práce

Podmienky zaradenia do vzdelávacieho programu:

 • VŠ vzdelanie II.stupňa a III.stupňa
 • minimálne jeden rok praxe
 • možnosť práce s detským klientom počas celého vzdelávacieho programu

Termíny 2. behu vzdelávania:

1. víkend: 15. - 16. 3. 2019
2. víkend: 17. - 18. 5. 2019
3. víkend: 13. - 14. 9. 2019
4. víkend: 22. - 23. 11. 2019
5. víkend: 24. - 25. 1. 2020
6. víkend: 20. - 21. 3. 2020
7. víkend: 15. - 16. 5. 2020

Podmienky úspešného absolvovania vzdelávania:

▪ 100% aktívna účasť na všetkých siedmich víkendových stretnutiach
▪ terapeutická práca s detským klientom – minimálne 25 terapeutických stretnutí
s minimálne dvomi deťmi; dokumentácia práce s dieťaťom (ZÁZNAMOVÝ HÁROK)
▪ minimálne 12 hodín individuálnej supervízie, priebežne, počas celého roka,
ideálne v 2hodinových blokoch (min. 8 hodín individuálnej supervízie do skončenia
vzdelávania, ďalšie 4 hodiny do polroka po skončení vzdelávacieho programu);
individuálny supervízor je iný ako skupinový;
platba za supervízie nie je zahrnutá v cene vzdelávania (45min/20 eur)
▪ otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov a členov skupiny
▪ samoštúdium odporúčanej literatúry
▪ práca na zadaných úlohách :
2x ANALÝZA NAHRÁVKY (30 minútová videonahrávka a následná analýza práce
s dieťaťom podľa zadania (druhý a tretí víkend)
KONTRAKT s klientom (tretí víkend)
KAZUISTIKA DIEŤAŤA – minimálne 12 terapeutických stretnutí s jedným dieťaťom,
spracovanie do kazuistiky - prezentácia kazuistiky (šieste víkendové stretnutie – rozsah
minimálne 3 strany A4)
TEORETICKÁ PRÁCA na vybranú tému súvisiacu s témou terapie hrou - prezentácia
práce (piaty víkend), rozsah 5 – 10 strán, minimálne 3 zdroje literatúry, z toho jeden
zahraničný
SEBAREFLEXIA – 2 až 3 strany A4, reflexia obdobia počas vzdelávania v profesionálnom
i osobnom živote - prezentácia (siedmy, záverečný víkend)

Informácie k platbám za vzdelávanie:

▪ poplatok za jedno víkendové stretnutie je 3000 Kč, prvé stretnutie sa hradí spolu s
depozitom 3000 Kč, spolu teda 6000 Kč; platbou účastník/čka potvrdí svoju záväznú
prihlášku na vzdelávanie
▪ poplatok zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a drobné občerstvenie; cestovné,
ubytovanie a stravu si hradia účastníci sami
▪ druhé a ďalšie stretnutia je účastník povinný zaplatiť prevodom najneskôr 10 dní pred
začiatkom stretnutia
▪ ak účastník nemôže byť prítomný na stretnutí počas celého víkendu (t.j. 16 hodín)
a teda absolvuje len časť víkendového stretnutia, je povinný zaplatiť poplatok za
víkendové stretnutie v plnej výške, t.j. 3000 Kč (svoju neúčasť je potrebné oznámiť
emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
▪ pri neúčasti na celom víkendovom stretnutí je účastníkovi/čke depozit znížený o 50%
▪ pre získanie certifikátu je potrebné nahradiť si chýbajúce hodiny na náhradnom
víkende, ktorý sa platí zvlášť (absencie do 8 hodín budú riešené zadaním supervízie
navyše)
▪ pri 100% účasti ostáva depozit ako platba za posledné víkendové stretnutie
▪ v prípade neukončenia vzdelávania v riadnom termíne depozit prepadá

Prihlasovací formulár nájdete TU.

 

VZDELÁVANIE VO FILIÁLNEJ TERAPII

Toto vzdelávanie je určené len pre absolventov ročného vzdelávania v terapii hrou.

Cieľom vzdelávania je rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti pri práci s rodinami a  naučiť sa aktívne zapojiť rodiča do terapeutickéh procesu formou Filiálnej terapie.

Vzdelávanie je rozdelené do dvoch víkendových stretnutí po 16 hodín. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z filiálnej terapie, priama práca so skupinou rodičov, supervízia individuálne aj skupinová, samoštúdium.

Podmienky úspešného absolvovania:

 • 100% aktívna účasť na oboch víkendových stretnutiach
 • terapeutická práca so skupinou rodičov medzi dvoma víkendovými stretnutiami
 • 2 hodiny individuálnej (príp.4 hodiny skupinovej) supervízie - otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
 • prezentovanie svojej práce so skupinou
 • štúdium odporúčanej literatúry

Termíny vzdelávania vo filiálnej terapii:

 •  prvý víkend: 11. a 12. január 2019
 •  druhý víkend: 10. a 11. máj 2019

Poplatky:

Poplatok za celé vzdelávanie je 200€. Poplatok sa platí naraz, zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a občerstvenie. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci sami, resp. vysielajúca organizácia. Prihláška je platná až po zaplatení poplatku.