O nás

o nas

Play Therapy Institut – Inštitút Terapie Hrou vznikol v auguste 2011. Potrebu jeho vzniku si zakladajúci členovia uvedomovali už dlhšie, keďže dovtedy nebolo vzdelávanie v terapii hrou a filiálnej terapii na Slovensku inštitucionálne zastrešené.

Zakladajúci členovia Inštitútu:

  • Mgr. Zuzana Tatárová
  • Mgr. Viera Hojnošová
  • Mgr. Marta Špaleková
  • Mgr. Mária BabkovičHlavnou misiou Inštitútu je sprístupňovať na dieťa zameranú terapiu hrou, ktorá vychádza z nedirektívneho, na klienta zameraného prístupu Carla R. Rogersa, významného predstaviteľa humanistickej psychológie. Do práce s deťmi ju neskôr aplikovali Virginia Axline a Garry Landreth.

Inštitút terapie hrou :
• realizuje vzdelávanie v terapii hrou a filiálnej terapii pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách
• organizuje konferencie, workshopy, semináre zamerané na prácu s dieťaťom
• ponúka poradenské a konzultačné služby rodičom a terapeutickú pomoc deťom