Filiálna terapia

filialna terapiaFiliálna terapia alebo tréning rodičovských zručností je špeciálny tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne.

Hra je pre deti tým najprirodzenejším spôsobom komunikácie.

Dospelí o svojich zážitkoch, myšlienkach a pocitoch hovoria. Deti využívajú na objavovanie svojich zážitkov hru. Vyjadrujú v nej to, čo si myslia a čo cítia.

Rodičia sa učia, ako spolu so svojím dieťaťom stráviť štrukturovanú hrovú polhodinku doma, pričom používajú súbor špeciálne vybraných hračiek. Učia sa reagovať empaticky na pocity dieťaťa, budovať jeho sebavedomie, pomáhajú dieťaťu učiť sa sebakontrole a zodpovednosti.

Každý týždeň sa tak dieťa na 30 minút stáva stredobodom rodičovho sveta. Počas tohto hrového stretnutia rodič vytvára akceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a ľahšie vyjadruje prostredníctvom hry svoje obavy, radosti, starosti, túžby, hnev, samotu, nadšenie alebo pocity zlyhania. Hrová polhodinka nie je bežný čas spoločnej hry. Je to špeciálne hrové stretnutie, v ktorom dieťa udáva smer a rodič ho nasleduje.