Filiálna terapia

filialna terapiaFiliálna terapia alebo terapia vzťahu rodiča a dieťaťa (CPRT) je špeciálny 10-týždňový tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne. Skupinka 3-4 rodičov sa stretáva s terapeutom (bez detí) raz týždenne vo vopred dohodnutom čase na cca 90 minút. Terapeut učí rodičov "terapeutické základy" (reflektívne počúvanie, zadávanie hraníc, dávanie možností, oceňovanie dieťaťa, budovanie sebavedomia dieťaťa, reflektovanie pocitov dieťaťa a pod.), ktoré rodič používa počas hrovej polhodinky s dieťaťom doma. Počas polhodinky rodič s dieťaťom používa súbor špeciálne vybraných hračiek, pomáha dieťaťu učiť sa sebakontrole a zodpovednosti.

Hra je pre deti tým najprirodzenejším spôsobom komunikácie. Dospelí o svojich zážitkoch, myšlienkach a pocitoch hovoria. Deti využívajú na objavovanie svojich zážitkov hru. Vyjadrujú v nej to, čo si myslia a čo cítia.

Každý týždeň sa tak dieťa na 30 minút stáva stredobodom rodičovho sveta. Počas tohto hrového stretnutia rodič vytvára akceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a ľahšie vyjadruje prostredníctvom hry svoje obavy, radosti, starosti, túžby, hnev, samotu, nadšenie alebo pocity zlyhania. Hrová polhodinka nie je bežný čas spoločnej hry. Je to špeciálne hrové stretnutie, v ktorom dieťa udáva smer a rodič ho nasleduje.