Cenník služieb

Poradenstvo pre rodičov, 45 minút 25,-eur
Terapia hrou, 45 minút 25,-eur
Filiálna terapia, 10-týždňový kurz v skupine 249,-eur
Po dohode je možné poskytnúť zľavu.