O inštitúte

o institutePTI – Play Therapy Institute/ Inštitút terapie hrou je občianske združenie, ktoré združuje odborníkov z oblasti psychoterapie detí a adolescentov.

Jeho misiou je podpora jedinečného vývinu a emocionálneho rastu detí prostredníctvom procesu terapie hrou. Terapeut poskytuje dieťaťu vybrané hrové materiály a facilituje bezpečný vzťah pre vyjadrovanie pocitov, myšlienok, zážitkov a správania prostredníctvom hry, ktorá je prirodzeným médiom komunikácie dieťaťa.

Cieľom PTI je propagovať prínos terapeutickej práce s deťmi, poradenskej práce s rodičmi, zároveň poskytovať akreditované vzdelávanie v terapii hrou a Filiálnej terapii pre záujemcov v tejto oblasti.