PhDr. Jana Kovařovicová

Psychologička, terapeutka, lektorka, vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlova v Prahe. Prešla dvomi dlhodobými sebaskúsenostnými psychoterapeutickými výcvikmi (SUR, PBSP – Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie), absolvovala viacero stredne dlhých terapeutických výcvikov (Dyadická vývojová psychoterapia (DDP), Terapia hrou, Filiálna terapia) a krátkodobých výcvikov (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivačné rozhovory, My Backpack, Komunikačná bedňa). Je certifikovanou konzultantkou a trenérkou DDP. Jana Kovarovicova (ddpnetwork.org). V roku 2017 stála pri založení attachmentového centra ATTA, vzniklo ako spoločenstvo terapeutov, ktorí dlhodobo pomáhajú rodinám, ktoré sa starajú o deti s poruchou vo vytváraní vzťahovej väzby - attachmentu/www.attachment.cz