Mgr. Jana Bieščad, PhD. (rod. Vindišová)

Psychologička, lektorka a odborná asistentka na Katedre psychológie Trnavskej univerzity. V rámci súkromnej praxe ponúka individuálne poradenské sedenia pre dospelých a adolescentov. Venuje sa tiež prednáškovej a lektorskej činnosti pre laickú i odbornú verejnosť.
Je absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýze, výcvikového programu v Rodinnej terapii so zameraním na vzťahovú väzbu, v Terapii hrou a metóde EMDR, zameranej na spracovanie traumatickej skúsenosti.
Súčasťou jej vzdelania je aj kurz muzikoterapie, semináre a workshopy so zameraním na traumu, disociáciu a techniky sebaregulácie, ako aj ďalšie krátkodobé kurzy (Terapeutické karty, Sociálna dynamika, PCA v práci s deťmi a adolescentami a iné).