Mgr. Silvia Érséková - naša dobrovoľníčka

team 6

 

  • Individuálna terapia hrou
  • Filiálna terapia
  • Rodičovské konzultácie a poradenstvo
SILVIA ÉRSÉKOVÁ
- Psychologička, hrová terapeutka, poradkyňa, autorka projektu Na káve so psychologičkou. Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 2010. Svoje skúsenosti získavala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch a v Bratislave.

Od roku 2013 aktívne spolupracuje s Plamienok n. o. ako dobrovoľníčka pri klinickej práce s deťmi po absolvovaní intenzívneho polročného kurzu “Sprevádzanie detí a rodín smútením“. Absolvovala vzdelávanie v terapii hrou a filiálnej terapii.

Aktuálne vedie aj projekt Na káve so psychologičkou, ktorého zámerom je priniesť psychológiu medzi ľudí. Špecializuje sa na pomoc deťom predovšetkým formou terapie hrou s dôrazom aj na prevenciu emocionálnych ťažkostí.

Poradenstvo poskytuje aj v maďarskom jazyku.