Mgr. Marta Lazíková Merešová

team 2

 

  • Individuálna a skupinová terapia hrou
  • Filiálna terapia
  • Rodičovské konzultácie a poradenstvo
  • Supervízia a vzdelávanie
MARTA LAZÍKOVÁ MEREŠOVÁ
– psychologička a terapeutka. Štúdium psychológie na FiF UK v Bratislave ukončila v roku 2007. Absolvovala dlhodobý zážitkový výcvikový program v psychoterapii zameranej na človeka, organizovaný PCA Inštitútom Ister, akreditovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou. Absolvovala dlhodobé vzdelávanie v terapii hrou.

Pracovala na Linke detskej istoty, neskôr v krízovom centre, kde sa venovala deťom a matkám, ktoré boli obeťami domáceho násilia. Pracovala na základnej a špeciálnej základnej škole. V súčasnosti spolupracuje s medzinárodnou školou v Bratislave.

Venuje sa deťom od predškolského veku až po adolescenciu, predovšetkým v školskom prostredí ako školská psychologička. Odborne sa zaujíma o detskú hru a jej možnosti v terapii ako aj jej potenciál odhaľovania vnútorného prežívania dieťaťa.

Poradenstvo poskytuje aj v anglickom jazyku.