vzdelávaniE v Nedirektívnej terapii hrou 

Naše vzdelávanie je od 11.5.2023 akreditované Ministerstvom školstva SR ako inovačné vzdelávanie.

Pri vzdelávaní v nedirektívnej terapii hrou kladieme dôraz na kvalitu vzdelávania a na praktickú časť. Veľmi nám záleží na tom, aby sme metódu tejto práce s deťmi odovzdávali našim účastníčkam a účastníkom tak, ako nám ju odovzdal jeden z hlavných priekopníkov nedirektívnej terapie hrou na svete, Dr. Garry Landreth.

SLOVENSKO
Termíny Bratislava:
1.stretnutie: 25.-26.10.2024, 2.stretnutie: 6.-7.12.2024, 3.stretnutie: 7.-8.2.2025, 4.stretnutie: 11.-12.4.2025, 5.stretnutie: 6.-7.6.2025, 6.+7.stretnutie pobytovou formou: 2.-4.10.2025

Miesto a čas konania: priestory PTI- Inštitútu terapie hrou na Košickej v Bratislave, vždy v piatok v čase od 10-19 hodiny a v sobotu od 9-14 hodiny.

Prihlásiť sa môžete cez online formulár.

V prípade záujmu o vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou v Košiciach nám napíšte správu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade dostatočného počtu záujemcov spustíme vzdelávanie aj v Košiciach.

 

ČESKÁ REPUBLIKA
Termíny Praha

1.stretnutie: 3.-4.10.2024, 2.stretnutie: 16.-17.1.2025, 3.stretnutie: 20.-21.3.2025, 4.stretnutie: 29.-30.5.2025, 5.stretnutie: 18.-19.9.2025, 6.+7.stretnutie pobytovou formou: 20.-22.11.2025

Miesto a čas konania: Attachmentové centrum ATTA, Praha - Koloděje, vždy vo štvrtok od 10-19 hodiny a v piatok od 9-14 hodiny.

V prípade záujmu vyplňte prihlasovací formulár prihlasovaci formular praha, prihlásených záujemcov pozveme na online výberové konanie, ktoré je spoplatnené sumou 500 KČ.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou je intenzívny 112 hodinový vzdelávací program. Je určený pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, logopédov, vychovávateľov, učiteľov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi.

Tematicky je rozdelený do siedmich víkendových stretnutí po 16 hodín.

Tvoria ho teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové a samoštúdium.

Podmienky zaradenia do vzdelávacieho programu:

 • VŠ vzdelanie II.stupňa alebo III.stupňa
 • minimálne jeden rok praxe
 • možnosť práce s detským klientom počas celého vzdelávacieho programu

Program je zameraný na:                                                                                     

 • získanie teoretických základov nedirektívnej, na dieťa zameranej terapie hrou
 • získanie terapeutických zručností pri práci s detským klientom
 • supervíziu vlastnej práce

Ciele VZDELÁVANIA v nedirektívnej terapii hrou

Hlavným cieľom vzdelávania v nedirektívnej terapii hrou je osvojiť si zručnosti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku formou terapie hrou, ktorá využíva pre deti prirodzené médium hry a hračiek v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu.

Špecifické ciele: Účastník/čka bude po absolvovaní vzdelávania v terapii hrou:

 • ovládať teoretické východiská a základné princípy na klienta zameranej psychoterapie
 • poznať vývinové štádiá dieťaťa a jeho hry
 • rešpektovať svet dieťaťa tak, ako ho vníma dieťa samotné
 • rozumieť deťom a ich správaniu, komunikovať s nimi na úrovni ich pocitov a prežívania
 • empatickejší a viac akceptujúci voči deťom i dospelým
 • schopný sformulovať klientov klinický problém vývinovo aj teoreticky
 • vedieť identifikovať terapeutické hračky a materiál, ktoré môžu byť začlenené do stabilnej alebo prenosnej terapeutickej miestnosti na účely terapie, prípadne diagnostiky
 • rozumieť role hrového terapeuta a terapii hrou v kontexte širšieho klientovho fungovania (rodina, škola, komunita)
 • vedieť identifikovať štádiá terapeutického vzťahu, od vstupného pohovoru až po ukončenie terapie
 • ovládať základné terapeutické zručnosti - stopovanie, reflektovanie obsahu a procesu hry, vracanie zodpovednosti dieťaťu, zadávanie hraníc, a pod.
 • akceptovať etické princípy terapie hrou
PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE A PODMIENKY ÚSPEŠNÉHO ABSOLVOVANIA VZDELÁNIA BUDÚ ZÁUJEMCOM O VZDELÁVANIE ZASLANÉ EMAILOM.

Informácie k platbám za vzdelávanie:

 • poplatok za jedno 2-dňové stretnutie je 150 EUR Bratislava / 5.000 KČ Praha
 • celková suma za vzdelávanie 1.050 EUR / 35.000 KČ je rozdelená na 3 platby (450 EUR, 300 EUR, 300 EUR / 15.000KČ, 10.000 KČ, 10.000 KČ

O lektorkÁCH:

Mgr. Zuzana Dubeková, psychoterapeutka, priekopníčka terapie hrou a filiálnej terapie na Slovensku, zakladateľka PTI – Inštitútu terapie hrou.

Mgr. Viera Hojnošová, psychoterapeutka, arteterapeutka, špeciálna pedagogička, zakladateľka PTI – Inštitútu terapie hrou.

Mgr. Barbora Sládeková, klinická psychologička a psychoterapeutka. 

VZDELÁVANIE VO FILIÁLNEJ TERAPII

Toto vzdelávanie je určené len pre absolventov ročného vzdelávania v nedirektívnej terapii hrou. Predbežné prihlásenie je možné na tomto linku: záujem o filiálnu terapiu v Prahe/Bratislave

TERMÍNY PRE BRATISLAVU: 8.-9.11.2024 a 25.-26.4.2025

TERMÍNY PRE PRAHU: 17.-18.1.2025 a 30.-31.5.2025

Cieľom vzdelávania je rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti pri práci s rodinami a naučiť sa aktívne zapojiť rodiča do terapeutického procesu formou Filiálnej terapie. 

Vzdelávanie je rozdelené do dvoch víkendových stretnutí po 16 hodín. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z filiálnej terapie, priama práca so skupinou rodičov, supervízia individuálne aj skupinová, samoštúdium.

Podmienky úspešného absolvovania:

 • 100% aktívna účasť na oboch víkendových stretnutiach
 • terapeutická práca so skupinou rodičov medzi dvoma víkendovými stretnutiami
 • prezentovanie svojej práce so skupinou
 • štúdium odporúčanej literatúry

Poplatky:

Poplatok za celé vzdelávanie je 300 EUR / 10.000 KČ. Poplatok sa platí naraz, zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a občerstvenie. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci sami, resp. vysielajúca organizácia. Prihláška je platná až po zaplatení poplatku.